Jan Stevensen

 

Startpagina
Omhoog

 

In het gemeentearchief van Barneveld is het gedenkschrift van Jan Stevensen gevonden, waarin e.e.a. over zijn leven vermeld staat. Dit is voorlopig het vroegste document over een familielid en de voornaamste bron van de vroegste gegevens. Overigens is dit gedenkschrift geruime tijd na het overlijden van Jan Stevensen (in 1810) opgesteld, aangezien ook het overlijden van zijn vrouw in 1843, en van zijn zoon Steven Jansen in 1820 nog worden vermeld.

gedenkschrift_jan_stevensen_1727_a2.jpg (811173 bytes)  gedenkschrift_jan_stevensen_1727_b1.jpg (699565 bytes) Gedenkschrift van Jan Stevensen

De tekst van het gedenkschrift staat hieronder uitgeschreven:

"Gedenkschrift op het afsterven van 

den nu zaligen Jan Stevensen in 

zijn leven bouwman onder Barneveld 

in hooger betrekking voor de kerk van 

Jezus Christus door zijne uitmuntende 

gaven en bekwaamheden oefenaar 

en Chatechiseer meester aldaar
Overleden op den 10 Nov:1810 oud ruim 83 jaren.
                                    1
Komt Barnevelders treurt en laat ons bitter klagen
Daar u achtbare boerenstand Hem heeft naar 't graf gedragen.
                                    2
Jan Stevensen wordt betreurt en hebben wij geen reden
Die ons heeft voorgesteld den weg der zaligheden.
                                    3
Dit kon hij zeker doen en dat ter aller stonden
Daar hij zijn gansche ziel aan Jezus had verbonden.
                                    4
Hij sprak en zonder vrees in 't openbaar zijn reden
't Was zoek Gods koningrijk en zijn geregtigheden.
                                    5
Nu is zijn werk verrigt zijn taak is afgesneden
Nu juicht hij voor den troon in 't eeuwig zalig leven.
                                    6
't Is reeds verscheiden jaren dat wij ons verblijden
door zijne Hemel raden, ons van 't verderf te lijden.
                                    7
Hij heeft wat goeds gesticht daar velen van getuigen
Die nu door zijnen dienst, reeds in den Hemel juichen.
                                    8
Zijn uitzicht hier dat was dat d'ure zoude komen
Dat Jezus roepen zal komt uit het graf gij vromen.
                                    9
Schoon hij hier lijden moest veel zware lichaamssmarten
Dat leed hij met geduld en een gelaten harte
                                    10
Betreuren wij hem dan op aarde hier niet meer
Daar hij nu eeuwig leeft bij Jezus zijnen Heer
                                    11
Dat vrij in't donkre graf gewormt zijn vleesch verteer
Zijn lichaam dat staat vast leeft met zijn ziel eens weer.

Gedoopt te Kootwijk	19 Jan 1721 		Hendrikje dv Stephen Petersen en Nelletje Jans, Kootwbr.
		17 Juni 1723 	Hendrikje
		14 Febr 1725 	Hendrikje
id te Barneveld	6 Oct 1726 		Jan
		22 Dec 1728 		Willempje
		11 Febr1731 		Willempje
aangenomen te K	14 Juni 1758		Jan Stephens
vertr.n Lunteren	???		 id
id van id		23 Sept 1771		 id
id n Barneveld	1 Oct 1772	 	 id
		???		Gijsbertje Wouters huisvr. v Jan Stephens
		" " "		Lijsbet Stevens zuster van id
		1 Oct 1772		en weer met att. naar Barneveld
Gedoopt te B 		20 Maart 1789 	Wouter zv Jan Stevens en Gijsbertje Wouters
Overl. te id		2(?) Sept 1796	Gijsbertje vrouw van Jan Stevens
 id		12 ???		Jan Stevensen.
Gehuwd id		11 Jan 1789		Steven Jansen jm geb. te Lunteren en
				Aaltje Hendriks jd geb. te ?, beiden ?? te B.
Geboren		23 Febr 1789		Jan H 19 Oct 1810, Mechteltje vd Kuit en 8 April 1856
		12 Sept 1792		Geisbertje H 5 Dec 1826, Dirk Hofland en 8 April 1870
		14 Jan 1791		Hendrik H 17 Nov 1821, Judeken Kruger en 4 Jan 1868
		7 Sept 1794		Gaartje
		22 Nov 1796		Wouter
		17 Sept 1798		Willem H 12 Jan 1823, Jannetje vd Horst en 8 Ap 56
		7 Aug 1800		Jacob H 3 Maart 1826, Annetje vd Kamp
		26 Nov 1802		Gijsbert 11 April 1822 oud 22 jr.
Overleden		21 Jan 1820		Steven Jansen vd Kleut 54 jr. geb te L
				gehuwd met Aaltje Woudenberg 55 jr.
				zv Jan Stevensen vd K, en Gijsbertje W?? Doesburg
 id		10 Juli 1843		Aaltje Hendriks Woudenberg geb te ?
				wed J vd K, dv Hendrik W en Gerritje Hendriks"