Woutertje

 

Startpagina
Omhoog

 

Een opvallend verhaal in de stamboom is dat van Woutertje van de Kleut

Volgens de database van FamilySearch is Woutertje op 20-9-1831 geboren als dochter van Jan (Stevensen) van de Kleut en Megteld (Jans) van de Kuit. Volgens haar overlijdensakte is ze gestorven op 29-jarige leeftijd, op 20-12-1862, onder de naam Woutertje van der Kluit. Als haar geboortedatum juist is zou ze op die dag 31 jaar oud zijn. In dit geval kan het goed zijn dat haar juiste leeftijd niet bekend was bij de aangifte van haar overlijden. 

Woutertje is geboren in Barneveld en heeft haar ouderlijk huis waarschijnlijk al vůůr haar 23e verjaardag verlaten. Op haar 23e (ca. 1854) heeft ze in Utrecht een zoon gekregen (Pieter Christiaan), waarvan de vader niet bekend was. De naam van haar zoon werd in de geboorteakte foutief geschreven als Pieter Christiaan van der Kluit. Ook de zoon van Pieter Christiaan en zijn echtgenote Hendrina Antonia Hanhart werd met 'verkeerd' geschreven achternaam geregistreerd in het geboorteregister, namelijk Stephanus van der Kluit. Dit is vermoedelijk de aanzet geweest voor het ontstaan van deze familienaam. 

Vier jaar na de geboorte van Pieter Christiaan (ca. 1858) werd Woutertje weer moeder van een zoon, zonder dat de naam van de vader werd opgenomen in de geboorteakte. Deze keer werd de zoon als Jan van der Kleut bijgeschreven in het geboorteregister van Den Haag. Ook Jan is later getrouwd en heeft kinderen gekregen, waarbij in de officiŽle registers telkens de naam Van der Kleut werd vermeld. Via Jan is de familienaam Van der Kleut in de officiŽle documenten blijven voortbestaan. 

Hierna heeft Woutertje nog drie zonen gekregen, weer zonder dat de namen van de vaders werden opgenomen in hun geboorteaktes. Alle drie zijn ze op jonge leeftijd gestorven in Utrecht: 

bulletRijnier werd in 1860 geboren en stierf ruim een jaar later op 2-5-1861. Alleen in zijn overlijdensakte werd de juiste achternaam gebruikt, Rijnier van de Kleut.
bulletGerrit is geboren op 2-12-1861 en is slechts ťťn dag oud geworden. In zijn overlijdensakte staat hij vermeld als Gerrit van der Kluit.
bulletTenslotte is Hendrik geboren in het najaar van 1862, en overleed ruim 5 maanden later op 23-4-1863. In de overlijdensakte van Hendrik werd weer Hendrik van der Kluit genoteerd. 

Woutertje overleed op 20-12-1862, ongeveer een maand na de geboorte van Hendrik, een jaar na het overlijden van Gerrit, en anderhalf jaar na het overlijden van Rijnier. Pieter Christiaan, Jan en Hendrik waren op dat moment respectievelijk ongeveer 8 jaar, 4 jaar en 1 maand oud. Hendrik zou vier maanden later eveneens overlijden.

Het is mij niet bekend wat er direct na het overlijden van hun moeder met Pieter Christiaan, Jan en Hendrik is gebeurd. Pieter Christiaan en Jan  zijn later getrouwd en Jan heeft zijn zoon vernoemd naar Pieter Christiaan, dus mogelijk zijn ze wel met elkaar in contact gebleven. Toch zijn beiden een andere achternaam blijven gebruiken, die beiden ook nog afweken van de oorspronkelijke familienaam. Vermoedelijk was er geen contact meer met de familie van hun moeder, waardoor dit gecorrigeerd had kunnen worden (als dit Łberhaupt nog had gekund). Het niet ondenkbaar dat de relatie van Woutertje met haar familie ernstig was verstoord, gezien haar (vooral voor die tijd) kennelijk losse levenstijl.

Inmiddels is het gelukt om het nageslacht van Woutertje voor een groot deel in de stamboom onder te brengen. Eťn van de achterkleinkinderen van Woutertje, Hidde van der Kluit, heeft bovendien gevonden dat aangifte is gedaan van de geboorte van alle kinderen van Woutertje door ene Christiaan Ernst, een kanonnier 1e klasse. Ook heeft Hidde ontdekt dat Pieter en Jan op 27-7-1864 verhuisd zijn naar Heteren.

 

Noot:    Deze informatie over Woutertje is verkregen door gegevens te combineren die onder verschillende namen in de diverse archieven zijn gevonden. Hoewel het verhaal waarschijnlijk juist is, kunnen sommige gegevens verkeerd zijn geÔnterpreteerd.