Toelichting

 

Startpagina
Omhoog

 

Bij het maken van een stamboom wordt gebruik gemaakt van de persoonsgegevens die al enkele eeuwen worden vastgelegd in diverse archieven. De belangrijkste gegevens tot 1810 zijn opgenomen in de Doop-, Trouw-, en Begraafboeken (DTB-boeken) van de kerken, en vanaf 1811 in de registers van de Burgerlijke Stand en de Bevolkingsregisters van de diverse gemeenten. Veel van deze oude documenten zijn al geÔnventariseerd door lokale archiefdiensten en vrijwilligers, waardoor de informatie relatief gemakkelijk toegankelijk is. Sinds de introductie van zoekmachines zoals Genlias kunnen bovendien veel gegevens vanachter een PC worden opgezocht. 

Tot de periode rond 1810 was het gebruikelijk dat de achternaam van kinderen werd afgeleid van de voornaam van hun vader. Zo hebben de kinderen van Jan Stevensen de achternaam Jansen gekregen. Een achternaam die via deze systematiek ontstaat wordt aangeduid als een patroniem

Rond 1810 is men onder de invloed van Napoleon afgestapt van dit systeem. Families werden opgedragen een familienaam cq. geslachtsnaam te kiezen en deze voortaan als achternaam door te geven aan hun nageslacht. Zo is indertijd de naam Van de Kleut gekozen door Steven Jansen. 

Personen die rond deze tijd leefden kunnen dus worden aangeduid met zowel hun patroniem als hun familienaam. Ik heb ervoor gekozen om de generaties van Steven Jansen en ouder allereerst aan te duiden met hun patroniem, en daarachter tussen haakjes de familienaam (indien van toepassing). Bij de generaties direct daarna wordt tussen haakjes de patroniem genoemd, met daarachter de familienaam. Voor weer latere generaties staat tussen de voorna(a)m(en) en de familienaam tussen haakjes de roepnaam weergegeven (indien bekend). 

OfficiŽle documenten werden vroeger met de hand geschreven door meerdere personen, en dus in meerdere handschriften. Sommige van de handschriften zijn slechts moeizaam te ontcijferen. Bovendien is de kwaliteit van een deel van deze documenten in de loop der jaren langzaam achteruit gegaan. De leesbaarheid van de teksten laat dus wel eens te wensen over, wat ook door digitaliseren van de informatie niet is opgelost. Daarnaast kon in vroeger tijden niet iedereen lezen en schrijven, waardoor namen niet altijd op dezelfde manier werden vastgelegd. Vooral voor de interpretatie van oudere gegevens is dus soms enige fantasie en creativiteit vereist. 

Bijvoorbeeld:

De vrouw van Steven Jansen (van de Kleut) werd in verschillende documenten aangeduid met verschillende namen, zoals:

Aaltje Hendriks, Aaltje Woudenberg, Aaltje Hendriks Mandenberg, Aaltje Hendriks van Woudenberg, Aaltje Hendriks Vandenberg, Aaltje Jansen, Antje Hendriks, en Aaltje Boomberg.

Als uiteindelijke naam heb ik de grootste gemene deler van deze namen gebruikt: Aaltje Hendriks ((van) Woudenberg).